سفینه

«واکنش های مؤ ثر در برابر دعواهای کودکان(1)»

  مرحله ی اول دعوا: وقتی مشاجره عادی است ؛دعوا رانادیده بگیرید. مرحله ی دوم دعوا: وقتی مشاجره عادی نیست: 1-  با پذیرش خشم کودکان نسبت به یکدیگر آغاز کنید؛ این کار به تنهایی ممکن است آرامشان کند.     مثال:بچه ها به نظرم شما دوتا از دست هم عصبانی هستید! 2- به حرف های هریک از آن ها با احترام گوش بدهید؛مثال: بچه اول:«اون گورخر منو برداشته من داشتم یه باغ وحش درست می کردم.»  بچه دوم:«منم می خواستم با اون بازی کنم.» والدین رو به بچه اول:« بنابراین  باغ وحش ساختن فکر تو بود و می خواستی اونو تنها بسازی!» بچه اول:«بله!» والدین رو به بچه دوم:«...
8 اسفند 1391
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به سفینه می باشد